Over ons

Stichting Kunst in Laren werd in 2012 opgericht door een tiental enthousiaste Larense kunstenaars. Inmiddels is de Stichting uitgegroeid met een groot aantal Larense "kunstvrienden" voor wie zij jaarlijks exposities organiseert in Laren en daarbuiten. Zie hieronder meer informatie om "Vriend" te worden van onze Stichting.

 

Laren staat al meer dan 100 jaar bekend als kunstenaarsdorp. Veel beroemde namen zoals Mondriaan, Sluijters, Israëls, Mauve e.a. hadden hier hun ateliers en zij ontmoetten elkaar in het welbekende ‘kroegje’ van Hamdorff.

Het Amerikaanse echtpaar, William en Anna Singer, heeft eveneens een belangrijke rol vervuld in het stimuleren van het kunstklimaat in Laren. zij schonken hun villa en de kunstcollectie aan de Gemeente Laren met als doel de werken onder te brengen in een museum. Hierdoor ontstond het Singer Museum, dat inmiddels grote bekendheid heeft gekregen. 

Stichting Kunst in Laren wil een inspiratie zijn en een bijdrage leveren aan het behoud en de verdere ontwikkeling van het kunst- en cultuurklimaat van Laren.

 

Vrienden

Larense kunstenaars kunnen zich opgeven als "vriend" van Stichting Kunst in Laren. Vrienden worden op de hoogte gehouden van activiteiten middels een Nieuwsbrief en uitgenodigd om aan bijeenkomsten en exposities deel te nemen. Bovendien worden de werken van de "Vrienden" op de website gepubliceerd.

Voor onkosten wordt jaarlijks een bijdrage van 25 euro gevraagd.

Dit bedrag kunt u overmaken op  bankrekening NL07 RABO 0301 0993 75 t.n.v. Stichting Kunst in Laren, o.v.v. contributie “Vriend” en je eigen kunstenaarsnaam.