Welkom! 

 

Een tiental Larense kunstenaars heeft in 2012 de stichting Kunst in Laren opgericht. Vijf jaar later bestaat de stichting uit een groot aantal kunstenaars met heel verschillende disciplines (o.a. beeldhouwen, schilderen, fotografie, glaskunst, schrijven, illustreren). Eén van de dingen die de stichting organiseert zijn exposities in Laren en daarbuiten. Een 'grensoverschrijdende' stichting dus dóór en vóór kunstenaars uit Laren!

Laren, dat al meer dan een eeuw bekend staat als kunstenaarsdorp, heeft nog steeds kunst hoog in het vaandel. De schilders van de Larense School gingen ons voor. Zij inspireren nog steeds door hun beroemde werken en door hun levensverhalen. Ook de stichting Kunst in Laren wil -in alle bescheidenheid- een bijdrage leveren aan het in stand houden van Laren als kunstdorp en met nieuwe initiatieven iedereen die iets met kunst te maken heeft verbinden.

Wil je ook bij deze stichting horen? Mee-creëren aan een kunstzinnige toekomst?

Vrienden zijn altijd welkom!

Je krijgt als vriend van de stichting een (digitale) Nieuwsbrief. Hierin staan alle activiteiten. Ook uitnodigingen om aan exposities of bijeenkomsten deel te nemen worden via deze zelfde Nieuwsbrief gedeeld.

Op de website staan alle bevriende kunstenaars met een korte beschrijving en een aantal werken. De website wordt regelmatig vernieuwd, uiteraard is daar voor de medewerking van de betreffende kunstenaars onontbeerlijk. Zij immers leveren de foto's van hun (nieuwe) werken aan.

Om bevriend met onze stichting te zijn, wordt slechts € 25 per jaar gevraagd. Dit bedrag is bedoeld voor de onkosten, zoals de website en eventuele drukkosten. Bij inschrijving aan een expositie worden de kosten onder de deelnemende kunstenaars hoofdelijk omgeslagen. Uiteraard vindt van te voren een indicatie van de kosten plaats.

Door overmaking van € 25 op bankrekening NL07RABO0301099375 t.n.v Stichting Kunst in Laren o.v.v. de naam van de kunstenaar hoor ook jij tot de vriendenkring.